Gestión de cédulas habitabilidad y certificados energéticos

Arquitecto Técnico colegiado nº 791 COAATGirona

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Té el paper d'acreditar, a part que l'habitatge és habitable, la solidesa de l'edifici, i de continuar vetllant perquè els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d'habitabilitat dignes al llarg del temps. 

La cèdula d'habitabilitat, que caduca als 15 anys, és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge i perquè les companyies d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

El certificat d’eficiència energètica és obligatori per a locals, edificis i habitatges que es posin a la venda o lloguer. El certificat d’eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d’un habitatge, tenint en compte el seu consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix.

S’acompanya d’una etiqueta energètica que classifica els habitatges en una escala de set lletres, de la A a la G, on la lletra G correspon al menys eficient i la A, al més eficient.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifas:

-Cédula de habitabilidad de segunda ocupación ...... 160 euros + IVA

-Certificado energético de vivienda unifamiliar........... 160 euros + IVA

-Cédula más certificado ............................................. 280 euros + IVA